Röntgen

Ixons avkomma Ekeröds Yra har röntgats o fått HD A!
Grattis , så roligt!