BPH resultat

Götängens Mr L-Ixon jr "Barney" gjorde BPH i Bjuv 7/9 med följande reslutat:
 
Moment 1: Främmande person
Glad i människor 2
Trygg 3
 
Moment 2: Föremålslek
Energisk 2
Lekfull 2
 
Moment 3: Matintresse
Energisk 2
 
Moment 4: Visuell överraskning
Trygg 3
Nyfiken 2
Arg 0
 
Moment 5: Skrammel
Trygg 4
Nyfiken 3
 
Moment 6: Närmande person
Glad i människor 2
Trygg 4
Arg 2
 
Moment 7: Underlag
Trygg 4
 
Moment 8: Skott
Trygg 4
 
Över alla moment
Ljudlig 0
Positiv attityd 4


0 = inte alls, 4 = mycket
Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.
Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
Glad i människor
Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.
Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.
Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.