Tränings tips!


 • Kom ihåg att 15 min träning varje dag är mycket bättre än 1 timmes träning en gång i veckan.
 • Träna aldrig om hunden verkar ur balans.
 • Använd tydligt kroppsspråk. Kommandon ska vara korta och tydliga.
 • Var konsekvent och ha tålamod, det lönar sig många gånger om!
 • Träna inte om du är på dåligt humör!
 • Kräv aldrig mer utav hunden än vad du själv kan klara av att reda ut!
 • Belöna hunden i rätt ögonblick, inte en sekund senare! Belöningen måste komma fort och precis i rätt ögonblick!
 • Träna inte för länge på varje sak, ta många korta pauser!
 • I pauserna kan man passa på att träna avslappning, sitt ner på marken och lägg hunden på rygg mellan dina ben. Smek med lugnande rörelser över hundens mage och bröstkorg, bryt inte upp förräns att du känner att hunden är avslappnad.
 • Träna i olika miljöer. Åk runt till olika hundklubbar och träna/lek! Träna under din dagliga promenad!
 • Framför allt så ska det vara KUL att träna annars är det ingen idé varken för dig eller din hund!

Artikel om Hundensspråk

Använd ett riktigt kroppsspråk, för och till din hund.

image
Hur många gånger har vi inte gjort våra hundar helt förvirrade genom att säga en sak med vår röst och en helt annan med vår kropp?
Det klassiska exemplet, är då man försöker kalla in en glad och livlig hund, som har jättekul! Naturligtvis kommer den inte, man har bråttom och fryser, man försöker först med snäll röst lura hunden att komma, samtidigt visar vårt kroppsspråk att vi blir mer och mer irriterade, till slut jättearga. Resultatet blir att hunden försöker hålla sig ifrån sin arga husse/matte, för hunden betyder skrik, gapande, vrålande, morrande, skällande och hotfull kroppsställning = avståndstagande, det vill säga ”kom inte hit”. 
Hela vår kroppsställning talar om för hunden att vi inte alls är så snälla som vi försöker låta, snarare tvärt om. Vi signalerar ju klart och tydligt hot, till slut kommer hunden med mer eller mindre låg kroppsställning (visar underkastelse), får en bestraffning, den var ju olydig som inte kom. Hunden förstår ingenting, den är inte inlärd att komma på inkallning.  Man hör ofta av hundägare: Titta nu skäms hunden, för att den varit olydig! Ingenting kan vara mera fel, hundar kan inte skämmas! De visar underkastelse på grund av förarens kroppsspråk! Den enda art på jorden som kan och har orsak att skämmas över sitt uppträdande är människan! Alla hundar som får vara med sin förare lär sig snabbt vårat kroppsspråk. Hunden lär sig sin förares gester, minspel och kroppsspråk väldigt snabbt. programmerar sedan in dem i sin lilla hjärna som en datamaskin. Vi är många gånger helt omedvetna om våra miner, gester, ansiktsuttryck och hur vi rör oss och agerar med kroppen i det dagliga livet. Men hunden däremot vet exakt i vilken sinnesstämning vi befinner oss, beroende på vad vårat omedvetna kroppsspråk visar just då. Många hundägare skulle kanske finna det obehagligt om de visste hur väl hunden känner dem och deras rörelser. Glöm inte att hunden är mycket skickligare på att läsa vårt kroppsspråk än vi någonsin kommer att bli på att lära oss hundarnas. 
När man blir medveten om sitt kroppsspråk, märker man att man gör en väldig massa saker som hunden lätt kan missuppfatta. Människan har precis som hunden, både dominans och underkastelsesignaler. Bara vår upprätta ställning kan uppfattas hotfull och dominant. En känslig hund kan känna sig hotad, bara vi rör oss mot den, att höja handen, eller hålla ett föremål högt, exempelvis ett paraply, ha en ryggsäck på ryggen, kan hunden uppfatta som ett hot. Hunden kan uppfatta det som att vi ökar vår storlek för att imponera, för det är ju exakt vad hundar gör, när de möter en okänd hund (reser ragg och blåser upp sig). Det är ett medfött beteende som är naturligt för hunden, häftiga rörelser, stora vida kappor, långa rockar som fladdrar tycker många hundar ser extra farliga ut, och kan bli rädda. Så är det med vårt stirrande i hundens ögon när vi ska hälsa på en främmande hund, Livsfarligt enligt hundens språk, många hundar kan då hugga i självförsvar, för att människor lutat sig över hunden med höjd hand (vilket kan uppfattas som hot) för att klappa och försöker dessutom få ögonkontakt för att se om hunden är snäll. Bästa sättet att få kontakt med en främmande hund är att sätta sig ner på huk, vända bort ansiktet och försiktigt hålla handen mot marken, så att hunden får ta den första kontakten. Då har man med kroppsspråket talat om för hunden att man inte tänker slåss eller hotar den på något vis. Det är av största vikt att känna till sitt eget och hundens kroppsspråk för att man ska förstå varandra, sedan bör man ju tillfullo utnyttja sina kunskaper. Tala till hunden via gester, mimik och kroppen, dra fördel av hundens känslighet inför dem, samtidigt med både röst och tonfall talar om för den vad jag vill. Många kommer att bli förvånade när de märker hur lätt och snabbt hunden reagerar på vårt kroppsspråk. För hunden är det inte svårt, den har ju tränat länge. Nu hoppas jag att ni och era hundar pratar med varandra på ett förståeligt sätt.
Hunden professor på kroppsspråket.
Det är med gester, tonfall och en och annan vissling vi gör oss bäst förstådda.
” Människans bäste vän ” har ett mycket begränsat ordförråd, men lurar oss att tro att den förstår precis allt! Han förstår vartenda ord jag säger! Hur ofta hör man inte människor beskriva sina känslor och samhörighet med sin hund just på detta vis. Visst är hundar kloka, som hund sett, precis som vi människor är som människor.
Men det är inte sant att de förstår allt vi säger. I själva verket är hundens ordförråd begränsat till enstaka ord, och skulle förmodligen kunna inskränkas till ett enda ord 
( som uttalas i olika tonlägen) alltså olika ljud, för att fånga hundens uppmärksamhet när den är en bit ifrån sin husse – matte, för övrigt skulle det mycket väl räcka med ett tydligt kroppsspråk. Ett exempel på att några visselsignaler räcker, är vallhundens svåra arbete som dirigeras med i stort sett, sex olika visselkommandon.


Hämtad ifrån http://hunderiet.se

 

 Hur kommunicerar vi då med våra hundar? Sanningen är att hundar behöver inga ord. Det är bara vi människor som använder en outsinlig ström av ord, för att uttrycka våra känslor. Ingen hund skulle ens komma i närheten av godkänt betyg i människospråket. Den likhet vi har med våra hundar är, som de flesta människor som blir utsatta för ett främmande språk, gissar de sig fram till vad vi menar med ledning av kroppsspråk, gester och ett och annat bekant ord eller ljud, och förvånansvärt ofta lyckas de. Hundens hemlighet ligger i att den har så mycket tid på sig att studera mänskligt beteende på nära håll. Under månader och år av oavbrutet studium på upp till 16 timmar om dagen, är hunden redan vid 2-3 års ålder en fullfjädrad professor på människans kroppsspråk. Det är med kroppen vi från början talar med hunden.
In i minsta detalj avläser den vad vi menar, bara genom att tyda en blick, ett leende eller gest med handen, på grund av tidigare erfarenheter, kombinerat med några grundfraser som t.ex. kom hit, stanna, fint, sitt, i lämpliga tonfall och en vissling, blir kroppsspråket komplett.
Vi borde utnyttja hundens goda hörsel bättre genom att aldrig höja rösten, bara tala till den mjukt och lågmält, samtidigt som vi använder oss av de övriga kroppssignalerna. 
T.ex. röra på händer, armar, huka, vridningar med huvudet samt leende eller bistert uttryck. Tänk på att det är vi människor som måste lära oss att använda ett positivt kroppsspråk i kontakten med våra hundar.
Med mer klappar, fler leenden, glada gester skulle livet bli lättare för dem och betydligt lugnare för oss.
Men glöm inte att det alltid är du, som är och skall vara en rättvis och konsekvent självsäker ledare för din hund.
Då kan du, när du är säker på att din hund förstår vad du menar, ställa krav på att bli åtlydd.

Umgås med hundar -- kroppsspråk
Vem som helst kan lära sig hundspråk d.v.s. kroppsspråk. Det gäller bara att tro på sig själv och inte vara rädd för hundar .
Till att börja med skall man inte ha några förutfattade meningar när man börjar träna med hunden. Man ska uppträda lugnt och säkert och komma ihåg att hunden inte kan göra fel. Vad de än gör så beror det förmodligen på vad vi människor gjort med dem, speciellt när det gäller unga och oerfarna hundar. Vi kan inte lära hundar så mycket, men vi kan skapa en positiv atmosfär så de kan lära sig själva. Det är precis som med oss människor, elever som proppas fulla med fakta lär sig inte mycket, men de kan lära sig massor när de själva har lust.
Handlingar säger mer än ord.
Hundar har ett speciellt språk, ett kroppsspråk, som är lätt att uppfatta och förstå. Det fina med detta är att hundar aldrig behöver tolk när de skall meddela sig med varandra, överallt i hela världen förstår alla som tillhör hundsläktet varandra.
Man måste anstränga sig lite för att förstå hundarnas språk, precis som med alla andra språk .
Är man av den åsikten att det inte går att utbyta information med hundar kan man ändå lära dem vissa saker med hjälp av våld. Men om man tror att hundar har förmågan att kommunicera, förstår man att de blir negativt inställda till oss människor som inte lyssnar på dem, utan utsätter dem för smärta och våld när vi skall lära dem något.
Vad skulle du själv ha tyckt om din lärare hade lagt en kedja runt halsen på dig, ryckt i den och piskat dig om du hade försökt komma undan någonting första dagen du var i skolan?? 
Hur tror du att ni två skulle ha kommit överens och vad skulle du tyckt om skolan efter detta.
Visserligen är hundens hjärna inte lika väl utvecklad som människans, men ändå reagerar vi ganska lika.
Avsikten måste ju vara att skapa ett förhållande till hunden som bygger på förtroende och där hunden vill samarbeta.
Hunden söker normalt sett kontakt, men!
Jag måste ju skapa en situation där hunden vill vara med i gemenskapen.
Tyvärr är det en hel del av våra hundar som är negativt inställda till de människor som de arbetar och lever ihop med. Även om de går med på att arbeta åt dem, så sker det motvilligt.